Erzurum Aziziye’de icradan satılık gayrimenkul 4.1 milyon TL’ye!

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi’nde bulunan besi tesisi vasıflı gayrimenkul 4 milyon 128 bin 843 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi’nde bulunan gayrimenkul  4 milyon 128 bin 843 TL bedelle icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 15 Şubat 2018 olarak belirlendi.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

TAŞINMAZIN Özellikleri :Erzurum İl, Aziziye İlçe, KAYAPA Mahallesi 251 Parsel taşınmaz.Taşınmazın tapu vasfı Üç adet iki katlı kargir ahır, samanlık, tarla ve yol olup fiili durumu itibariyle uzun süredir kullanılmayan ancak üstünde idare binası, işletme binası, ahırlar, değişik boyutta bulunan platformlar, giriş nizamiyesi ile parselin çevresini koruma altına alan duvarlardan oluşmaktadır.Taşınmazdaki binalar 2/B grubu yapı statüsünde olup yıpranma oranı %80 olarak belirlenmiştir.

Taşınmazın bulunduğu alan belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmazın bulunduğu alan şehirlerarası yola cepheli olup ayrıca yeni kurulan kombine binasına komşudur.

Kıymeti : 4.128.843,50 TL
1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 12/03/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Erzurum Adalet Sarayı Taşınmaz İhale Salonu (Personel Yemekhanesi) – Erzurum Adalet Sarayı MERKEZ / ERZURUM

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/28 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/12/2017

, ,