Enerji kimlik belgesi erteleme maddesi!

 

 

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeye bina enerji kimlik belgesi adı veriliyor.

Yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olarak adlandırılan bu belgenin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulunduruluyor.

Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu, 2017 yılı içinde 2 Mayıs itibariyle başlayacaktı.Ancak 28 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan yönetmelik ile bu zorunluluk ertelendi.

Enerji kimlik belgesi erteleme maddesi!
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, binalar için enerji kimlik belgesi zorunluluğu 3 yıl ertelendi. Böylece enerji kimlik belgesi için yeni tarih 1 Ocak 2020 oldu.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında “(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”” yer aldı.

 
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com