Emlak vergisi beyannamesi örneği 2018!

 

1319 sayılı Kanun gereğince, gayrimenkul sahiplerinin her yıl emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Satışın yapıldığı seneye ait emlak vergisini eski taşınmaz mal sahibi ödüyor. Bu yıl içerisinde yeni malikin belediyeye emlak vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

Satışın yapıldığı seneyi takip eden yıldan itibaren yeni malik, emlak vergisi ödemelerine başlıyor. Buna göre 2018 yılında taşınmaz mal satın alan kimselerin 31 Aralık 2018 tarihinde bildirim süresi sona eriyor. Vergi ödemeleri ise önümüzdeki yıl olacak.

Emlak vergisi beyannameleri taşınmazın bağlı olduğu belediyede veriliyor. Emlak vergisi beyannamesi örneği 2018 şu şekilde:

Emlak vergisi beyannamesi örneği 2018!

…………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

…………….. İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ……………..

Vergi Kimlik Numarası: ……………..

MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No

İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl – İlçe

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon

TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı

Tarih

İmza

…../…./20…

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlakkulisi.com