Emlak vergisi 1. taksit ödemesi

Emlak vergisi, gayrimenkuller için ödenmesi zorunlu olan vergiler arasında yer alıyor. Vergi borcu iki taksitte ödenebiliyor. Peki 2016 emlak vergisi 1.taksit ödemesi ne zaman? diyorsanız işte yanıtı…

Emlak vergisi 1. taksit ödemesi!
Emlak vergisi, taşınmaz mallar için ödenmesi zorunlu olan vergiler arasında yer alıyor. Her yıl ki eşit taksit halinde ödenebilen vergi, belediye tarafından tahsil ediliyor.


Taşınmaz malın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor.

Emlak vergisi mükellefiyeti; 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, Muafiyetin sukut ettiği tarihi, rakip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

Buna göre 2015 yılında gayrimenkul sahibi olanlar 2016 yılında; 2016 yılında sahibi olanlar ise 2017 yılında vergi ödemeye başlıyor.

Vergi senede iki eşit taksit halinde ve belediyeye ödeniyor.. Peki 2016 emlak vergisi 1.taksit ödemesi ne zaman? diyorsanız işte yanıtı…,

2016 yılı emlak vergisi 1.taksitleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. Buna göre emlak vergisi 1.taksit ödemesi ödemeleri dveam ediyor.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi ise Kasım ayı içerisinde yapılacak. Taşınmaz malın bir başka şehirde yer alması halinde PTT havalesi ile veya e-belediye sistemi ile ödeme yapılabiliyor.

Emlak vergisi tutarı 2016!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, , , , ,

Hemen Teslim 5 proje