Emlak Konut bu ay 2 büyük ihaleye çıkıyor!


Bu ay içinde 2 büyük ihaleye çıkacak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Antalya ve İstanbul’daki iki arsasını satıyor.

Haziran ayında 5 ihale yapan Emlak Konut GYO bu ay da 2 dev ihaleye hazırlanıyor. İhaleye konu arsalar İstanbul Şile ve Antalya Muratpaşa’da yer alıyor.
1-) Şile arsası
Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 13 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 14:30′ da gerçekleştirilecek.

Emlak Konut Şile Çavuş arsası 17 bin 933 metrekare büyüklüğe sahip. Arsada konut alanı ve ticari alan dışında turizm alanı da yapılacak.
Arsa bilgisi:
1-) 70 ada 82 parsel numaralı, tercihli turizm alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alanı 14 bin 895 metrekare olarak açıklandı
2-) 91 ada 194 parsel numaralı, konut+ticaret alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alan 3 bin 38 metrekare olarak belirlendi.

 

Plan notlarıyla ilgili bilgiler:
Tercihli Turizm Alanında (TTA):
1-) Konut alanı yapılması halinde Emsal: 0.40, ön cepheden minimum 5.00 m., yan cepheden minimum 3.00 m., arka cepheden minimum 4.00 m. çekme mesafeli, ifraz şartları ve blok
büyüklüklerinde ise az yoğun konut alanları için getirilen şartlar uygulanacak.
2-) Turizm alanı yapılması halinde ise; TT2 rumuzlu turizm alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır. Emsal: 0.50, Taks: 0.50, Kat Sayısı: 2’yi geçemez. Otopark ihtiyacının parsel
bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.

 

Konut+Ticaret Alanlarında:
1-) İmar Planında ticaret+konut alanlarında belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut
olarak kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Konut+Ticaret alanlarında perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb.
hizmet kullanışları, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç), turizm amaçlı pansiyon ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir.
2-) Ticaret ve Konut+Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (yüksek öğrenim hariç), Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültür
Tesisi, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu ve Turizm Amaçlı Pansiyon yer alabilir.
3-) Planda yol boyu konut+ticaret olarak gösterilen yapı adalarında parselin tamamında değil, yoldan cephe alan binanın zemin katında ticari uygulama yapılacaktır.
4-) Yapılaşma koşulları ayrık nizam, H=4 kat şeklindedir.

 
2-) Muratpaşa arsası

Antalya Muratpaşa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 18 Temmuz 2017 Salı günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek. Muratpaşa arsasının emsale esas inşaat alanı
60 bin metrekare, arsa alanı ise 40 bin metrekare.
Emlak Konut yapılacak
Plan notlarıyla ilgili bilgiler;
Ticaret + turizm alanında; iş merkezleri, ofis, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi ticari, kültürel ve sosyal tesisler, otel,
motel, tatil köyü, apart otel gibi konaklama tesisleri, restoran, lokanta, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilir.