Dubleks daire aidatı ne kadar olmalı?

Dubleks daire aidatı ne kadar olmalı
Apartmanda ortak alanlar için yapılan harcamalar ve günlük hizmetlerin bedelleri kat maliklerin tümü tarafından karşılanıyor. Peki Dubleks daire aidatı ne kadar olmalı? diyorsanız işte yanıtı…

Dubleks daire aidatı ne kadar olmalı?
Günümüzde yerleşik hayatlar çoğunlukla apartman dairelerinde devam ediyor. Toplum içerisinde yaşamanın nasıl kuralları ve normları varsa aynı şekilde apartmanda küçük bir toplum olarak değerlendiriliyor ve belli başlı kuralları bulunuyor.

Apartmanlarda yaşayan kişiler arasında yapılan oylama ile seçilen apartman yöneticisi ortak kararlar doğrultusunda kurallar belirliyor ve bu kuralların uygulanması için gerekli yaptırımlarda bulunuyor.

Apartmanların ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için apartman sakinlerinden belirli miktarda toplanan bina aidatının tüm kat malikleri tarafından eşit olarak ödenmesi gerekiyor

Kimi apartmanlarda tüm daireler eşitken en üst katta veya alt katta dubleks dairelere yer verilebiliyor. Peki dubleks daire aidatı ne kadar olmalı?

Yönetim plânında ana gayrimenkulün genel giderlerine katılma ile ilgili hüküm var ise, ona uyuluyor. Aksi halde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanan genel kurallar şu şekilde:

-Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

-Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;
Katılmakla yükümlüdür.

-Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Boş dairelerden aidat alınır mı?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com