Çanakkale’de satılık 3 arsa, 19 lojman! 42.8 milyon TL’ye!

Çanakkale İl Özel İdaresi toplam 42 milyon 800 bin TL’ye 3 parsel, 19 lojman dairesini satışa sunuyor. İhale 7 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 37 milyon 600 bin liraya 3 arsa, 5 milyon 200 bin liraya 19 lojman dairesi satılıyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

1. ihale ilanı ile Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü’ndeki 2 parsel ve Behramkale Köyü’ndeki 1 parsel ihale usulü ile satılıyor. Parseller için toplam muhammen bedeli 37 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

2. ihale ilanı ile ise Çanakkale Merkez’de Cevatpaşa Mahallesi’ndeki 9’ar daireli 2 lojman ve 8 nolu bağız bölümdeki lojman satışa sunuluyor. Lojmanların toplam muhammen bedeli 5 milyon 200 bin TL olarak tespit edildi.

İhale -1-

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 – Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen beldi, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 26.10.2017 tarih ve 580 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi
Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

2 – İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.

3 – İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;
a- T.C vatandaşı olmak
b- Gerçek kişilerde;
– Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,
– Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği
c- Tüzel kişilerde;
– Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,
– 2017 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,
– Noter onaylı imza sirküleri
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)
d- Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)
e- Şartname alındı makbuzu.
4 – İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
5 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

İhale -2-

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 – Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 26.10.2017 tarih ve 543 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi
Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

2 – İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3 – İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;
a- T.C. vatandaşı olmak
b- Gerçek kişilerde;
– Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,
– Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği
c- Tüzelkişilerde;
– Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,
– 2017 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,
– Noter onaylı imza sirküleri
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)
d- Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)
4 – İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
5 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

,