Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği!

Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği

Asansör bakım onarım sözleşmesi, apartman yöneticisi ve yüklenici firma arasında yapılıyor. İşte asansör bakım onarım sözleşmesi örneği…

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler kullanılıyor. Asansör kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yıllık kontrol ve bakım yaptırılması gerekiyor.

Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım onarım hizmetleri sözleşmesi yapılması gerekiyor.peki
Asansör bakım onarım sözleşmesi nasıl yapılır? diyorsanız İşte asansör bakım onarım sözleşmesi örneği…

Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği…

İşbu sözleşme bir taraftan …………………. adresinde mukim ……………. (aptmanı/sitesi) ile …………….. adresinde mukim ……………. şirketi arasında akdolunmuştur. Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır.

1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.

2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan “Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi” ile “Büro tescil belgesi”örneği sözleşme ekinde olacaktır.

3-Bakımı ……………………………………….tarafından yapılan ………….. marka ve imal yılı ……….. olan asansörümüz bakımcı firmanın ……..yıllık garanti kapsamı içerisindedir.

4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orjinal yedek parça kullanılacaktır.

5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi,parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.

6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.

7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan …………………………………………. nin stoğunda
yeterli miktarda bulundurulacaktır.

8-Yüklenici firma olan ………………………………………………… asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stokdaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.

9-Yüklenici firma olan ………………………………………………. sözleşme yaptığımız yıl içerisinde ………ayda bir periyodik bakım yapacaktır.

10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde engeç ………(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi
yapacaktır.

11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık gösterecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.

12-Binamızın bağlı bulunduğu…………………….. belediyesinden asansörümüzün emniyet ve işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır.Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.

Oniki(12) maddeyi içeren bu mukavele / / 2015 tarihinde
iki(2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.

…………………… Apartmanı Yöneticisi
Yüklenici Firma ………………………..
kaşe, isim, imza, kaşe, isim, imza

Asansör garanti süresi ne kadar?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com