Apartman altında fırın açılabilir mi?

apartman-altinda-firin-acilabilir-mi

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartmanda hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamıyor. Peki Apartman altında fırın açılabilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Apartman altında fırın açılabilir mi?
Apartmanda, niteliği “ticari” olan ve dükkan, işyeri vs. olarak kayıtlı olan bağımsız bölümlerde işyeri açılabiliyor. Bunun dışında apartmanda açılması yasak olan işler de yer alıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu esasları gereğince, apartmanda hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamıyor. Kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüz oluyor. Peki Apartman altında fırın açılabilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Apartman altında açılan fırınlarla ilgili olarak Eylül 2013’te birtakım düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelere göre, Büyükşehirlerde apartman altında fırın yasağı getirildi.

Fırınların kapatılması, bu fırınlara ruhsat verilmemesi ilçe belediyelerin denetiminde oluyor. Apartman altındaki fırını kapatmak isteyen malikler, belediyeye müracaatta bulunabiliyor.

Yapılan yasal düzenlemeler şu şekilde:
MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 44- Fırınlar; unlu gıda mamulleri üretilen yerlerdir. Fırınlar; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret bölgelerinde ve zemin katı ticaret olarak belirlenen yerlerde ve zemin katları ticaret olarak teşekkül etmiş konut bölgelerinde yapılabilir. Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin katı işyeri olarak kullanılan binalarda yapılabilir.

Fırınların tanziminde;
a) Mevcut binalarda fırın ve tandır yapılması durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulur.

b) Projesinde sınıfı belirtilmelidir.

c) Duvar ve döşemelerinde ısı ve ses yalıtımı uygulanır. Binanın taşıyıcı sisteminin ve fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişiminden olumsuz etkilenmemesi için proje müelliflerince veya bu konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli tedbir alınır.

ç) Mekanik tesisat projelerinde, kanalizasyon bağlantısına, her türlü böcek ve kemirgen girişini önlemek için çekvalf konulur.

d) Baca ölçülerinin hesaplanması, bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre takılması şartı aranır.

e) Trafik açısından ilgili birimin görüşü alınmalıdır.

f) Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde karşılanır.

g) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.

h)Türk Standardları Enstitüsü standartlarına uyulur.

ı) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınır. Aksi halde ruhsat düzenlenemez.”

Apartmanda home ofis açılır mı?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com