Ankara’da 154,3 milyon TL’ye icradan satılık arsa!

Ankara Çankaya ilçesi, Balgat Mahallesi’ndeki bin 520 metrekare alana sahip bina Ankara 25. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Toplam satış bedeli 154 milyon 335 bin 167 TL olarak belirtilen gayrimenkullerin ihalesi 29 Eylül 2017 günü saat 14:00’da gerçekleşecek.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

T.C. ANKARA 25. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara ili, Çankaya ilçesi, Balgat Mahallesinde kain; 13242 ada, 12 parseli teşkil eden 13.564,00 metrekare yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazın; “20/100 arsa paylı, A Blok zemin+1+2+3+4 kat, 1 bağımsız bölüm nolu Genel Merkez’in; 30/100 arsa paylı, B-1 Blok, zemin+1+2+3+4+5+6+7+8+9 kat, 1 Bağımsız Bölüm No’lu Genel Merkez’in; 50/100 arsa paylı, B-2 Blok, zemin+1+10 ila 27.Katlar, 2 Bağımsız Bölüm No’lu Genel Merkezin tamamı Demokrat Parti adına kayıtlıdır.

 

Beyanlar: 19.08.2009 tarih ve 12611 yevmiye ile Bakanlar Kurulu kararıyla “yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri yasaklanmıştır.”

 

13242 Ada12 Parselüzerinden hâlihazırda mevcut bulunan A Blok, bodrum, zeminve 4 normal kattan oluşmuş olup 17.06.1988 yılındainşa edilmiştir.

 

Ana Binanın Özellikleri :

Bodrum kat…………………….. =2.238,90 m2

Zemin kat……………………….. =2.578,50m2

1.Kat …………………………….=2.491,80m2

2.Kat …………………………….=1.054,70m2

3.Kat……………………………..=1.057.70 m2

4.Kat……………………………..= 1.098,40 m2

TOPLAM……….. = 10.520,00 m2 kapalı alana sahiptir.

 

Bina; cepheleri hazır sıvalı ve boyalıdır. Binanın doğu ve güneyden olmak üzere iki girişi mevcuttur. Giriş kapıları ve rüzgarlık kapıları camlı fotoselli alüminyum doğrama olup, girişlerde zemin döşemeleri mermer kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır. Merpen basamak ve sahanlıkları mermer kaplama ve korkulukları demirden yapılmştır.

 

Bodrum Kat :

Binanın onaylı mimari projesinegöre bodrum katında ;Hol,Koridor,Arşiv ve Bilgi işlem odası, KlimaSantral odası, Abdesthane,Wc-Duş, Teknisyen, Soğutma, Chiller, Arşiv odaları, Sığınak, Isı Santrali, Mescit,Vestiyer, Su Deposu, Mutfak,Depo, Kara Bulaşık, Ahçı başı Bulaşıkhane, Koridor, Wc-Duş-Soyunma, Günlük Depo, Giriş Holü, Soğuk Depo, Kompresör, Hol, Müstahdem Kafe, Ofis, Tesisat Galerisi, Yakıt Filtreme gibi birimlerin yer aldığı görülmektedir.Projesinde bulunmasına karşılık ihtiyaca göre odalarda tadilat ve değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir.Bodrum katın yerleri karo mozaik , duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır.(B04) ArşivveBilgi işlemile ( B05) Klima santrali yerinde depo olarak kulanılmakta olup, yerler karo mozaik, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanları alüminyum asma tavandır. Islak mekanlarda yerler ve duvarlar seramik kaplıdır.Katlar arası servisi sağlayan merpenlerin basamak ve rıhtları mermer kaplama, korkulukları demir profilden yapılmıştır.

 

Zemin Kat :

Servis Odası; Kridor; Wc Erkek- Kadın; Muhaberat Yazı iş., Yayın Hazırlama Odası; Basın Merkezi; Bekleme Holü; Giriş Holü; Komisyon Odaları, Kütüphane; Ana Giriş Holü; Giriş Holü, Kafeterya; Ofis, Merpen Holü, Depo; Wc Erkek; Wc Kadın; Wc Holü; Koridor; Merpenler Oditoryum; Oditoryum; Fuaye mahalleri bulunmaktadır.Giris holünde yerler mermer, duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Servis odasının tezgahı mermerit, tezgah altında ve üstünde laminat mutfak dolabı mevcuttur. Ana Giriş Holü ve Giriş holünün tavanları camlı ve gün ışığı almaktadır. Erkek ve kadın bölümlerinde yerlerve duvarlar seramik, tavansıva üzeri boyalıdır. Erkek Wc bölümünde klozet, pisuvar ve Hilton lavoba mevcuttur. Muhaberat Yazı işleri; Yayın Hazırlama Odasıve Basın Merkez’inde yerler laminat parke, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanlar taş yünü asmatavandır. Komisyon Odası yerinde 3 ayrı odaya bölünmüştür. Bu mahallelerde yerler mermer, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanlar sıvalı ve plastik boyalıdır. Komısyon Odaları, Kütüphane bölümlerinde yerler laminat parke, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanlar sıvalı ve plastik boyalıdır. Zemin katta ; ana giriş ve rüzgarlık kapıları fotoselli camlı amünyum doğrama kapı; iç kapıları ahşap doğrama kapı, pencereleri alüminyum doğrama ve sıs camlı olarak yapılı bulunmaktadır. Katlar arası servisi sağlayan merpenlerin basamak ve rıhtları mermer, korkulukları demir profildir.

 

1.Normal Kat:

Binanın onaylı mimari projesine göre 1.normal katında;

Servis Odası ; Koridor,Wc Erkek ; Wc Kadın; Yedek Bürolar; Genel Başk.Yrd.Yardımcıları ile sekreter odaları, Hol; Kat Sahanlığı, Toplantı Odası; Giriş Üstü Kat Sahanlığı; Özal Müzesi; Depo; Erkek ve Kadın Wc leri; Koridor; Projeksiyon Holü; Tercüme odaları bulunmaktadır. Islak mekanların yer ve duvarları seramik kaplıdır.

 

Ofis maçlı düzenlenen bu mahalde yerler laminat parke duvarlar sıva üzeri boyalı ve tavan taş yünü asma tavandır. Giriş Üstü Kat Sahanlığında yerler mermer, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Bu kattaki iç kapılar ahşap doğrama kapı, pencereleri alümünyum doğrama ve ısı camlı olarak yapılı bulunmaktadır. Katlar arası servisi sağlayan merpenlerin basamak ve rıhtları mermer, korkulukları demir doğramadır.

 

2.Normal Kat:

Binanın onaylı mimari projesine göre 2. Normal katında; Servis odası; Erkek ve kadın tuvaletleri, Bürolar, Genel Başk.Yard.odaları; Sekreter odaları; Koridor; Kat sahanlığı mahalleri bulunmaktadır. Servis odasında yerler mermer duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Servis odasının tezgahı mermerit, tezgah altında ve üstünde laminat mutfak dolabı bulunmaktadır. Tuvaletler seramik ve fayans kaplamalıdır. Koridorda yerler seramik, duvarlar ve tavanlarsıva + boyalıdır.Kat sahanlığında yerler laminat parke, duvarlar ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır. Bu kattaki iç kapılar ahşap doğrama kapı, pencereleri alüminyum doğrama ve ısı camlı olarak yapılı bulunmaktadır. Katlar arası servisi sağlayan merpenlerin basamak ve rıhtları mermer, korkulukları demirdir.

 

3.Normal Kat :

Binanın onaylı mimari projesine göre 3. Normal katında; Servis Odası; tuvaletler(kadın,erkek), Bürolar; Genel Başkan.Yardımcıları ve sekreter odaları,Toplantı Odaları, Kridor; Kat Sahanlığı ile Hol mahalleri bulunmaktadır. Bürolarda yerler laminat parke, duvarlar sıva üzeri boyalı ve tavanlar taşyünü asma tavandır.Tuvaletler seramik ve fayans kaplamalıdır.Servis odasında yerler mermer duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tezgahı mermerit, tezgah altında ve üstünde laminat mutfak dolabı bulunmaktadır. Bu kattaki iç kapılar ahşap doğrama kapı, pencereleri alüminyum doğrama ve ısı camlı olarak yapılı bulunmaktadır. Katlar arası servisi sağlayan merpenlerin basamak ve rıhtları mermer, korkulukları demir doğramalıdır.

 

4.Normal Kat :

Binanın onaylı mimari projesine göre 4.normal katında; Kat Sahanlığı; Genel Başkan çalışma ve İstirahat Odası, Toplantı Salonu; Servis Odası; kadın erkek tuvaletler; Koridor;

Danışman Odaları; Bekleme ve Sekreter odası yer almaktadır. Genel Başkanın odasında yerler granit seramik, duvarlar ahşap lambiri kaplı olup, tavan dekoratif ahşap kaplı gün ışığı alan camlı ve spot aydınlatmalıdır. Genel Başkanın odasında istirahat odası ve bu odanın içinde WC-Duş bulunmaktadır. Bu mahallerde yerler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Wc-Duş bölümünde küvet, klozet, ayaklık ve Hilton lavabo bulunmaktadır. Servis Odasında yerler mermer duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Servis odasının tezgahı mermerit, tezgah altında ve üstünde laminat mutfak dolabı mevcuttur.

 

Kadın erkektuvaletlerinde yerler ve duvarlar seramik, tavan sıva üzeri boyalıdır. Çalışma birimlerinde yerler laminat parke, duvarlar ahşap lambiri kaplı ve tavanlar fasarittir. Holde yerler laminat parke, duvarlar ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır. Bu kattaki iç kapılar masif ahşap doğrama kapı, pencereleri alüminyum doğrama ve ısı camlı olarak yapılı bulunmaktadır. Katlar arası servisi sağlayan merpenlerin basamak ve rıhtları mermer, korkulukları demirdir.Binada 3 asansör mevcuttur.Bina kaloriferli olup doğalgazla ısıtılmaktadır. Taşınmazın yapı ruhsatında kapalı alanı 10.700,00 metrekare görülmektedir. Mimari projedeki ölçülere göre ise toplam alan 10.520,00 m2dir. Parsel üzerinde ayrıca temel kazısı temeli ve fore kazıklarla zemini sağlamlaştırılmış bina inşaatı bulunduğu, keşif sırasında bina temelinin tamamen su içersinde kaldığı görülmştür. Kazısı ve temeli yapılan bu alana birisi zemin + 9 kat 25.316,00 m2 toplam alana sahip B1 blok ile Zemin + 27 kattan olşan 42.194,00 metrekare toplam alana sahip B2 blok bina olmak üzere toplam 67.510,00 metrekare kapalı alana sahip yapının bu bölüme inşa bölüme inşa edilmesinin planlandığı, Fesih seviye tespit tutanağında inşaat seviyesinin %10 seviyesinde olduğu , belirlenmiştir.

 

Dava konusu taşınmaz Ankara-Konya yolu ile Ankara –İzmir-Bursa yolarının kesiştiği kavşağa cephelidir. Ayrıca AŞTİ ye yakınlığı nedeni ile Ankara-İstanbul yoluna kolaylıkla çıkılabilecek bir konumdadır.Taşınmaz üzerinde 3 adet 65 birim 27-28 yaşında mazı (195,00 TL) 156 birim 1 adet,27-28 yaşında çınar(156,00 TL),156 birim 6 adet 27-28 yaşnda sedir (936,00 TL),55 birim 10 adet 17-18 yaşında Gül (550,00 TL),45 birim 2 adet 17-18 yaşında Taflan (90,00 TL) 25 birim 56 adet 27-28 yaşında Sarmaşık(1.400,00 TL)282 birim 1 adet,17-18 yaşında Erik(282,00 TL)170 birim 1 adet 17-18 yaşında dut (170,00TL) 130 birim 2 adet 27-28 yaşında Salkım söğüt (260,00 TL),143 birim 1 adet 17-18 yaşında Ladin (143,00 TL) 45 birim 1 adet,17-18 yaşında Mohonya (45,00 TL),97 birim 2 adet ,17-18 yaşında Aylantus (194,00 TL) 78 birim 8 adet ,27-28 yaşında Aylantus (624,00 TL),92 birim,2 adet 27-28 şaşında Akasya (184,00 TL)78 birim 1 adet 27-28 yaşında Arizona servisi (78,00 TL) 92 birim 4 adet 27-28 yaşında Akçaağaç (368,00 TL)78 birim 2 adet 27-28 yaşında Dişbudak (156 ,00 TL)71 birimkare adet 17-18 yaşında Mazı (142,00 TL) ağacı bulunmaktadır.

 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Balgat Mahallesinde kain; 13242 ada, 12 parseli teşkil eden 13.564,00 metrekare yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazın;

 

Yukarıda detaylı olarak özellikleri ile, imar durumu, yüzölçümü, konumu, çevredeki gelişmeler, nüfus ve sanayi , ticar oluşmalar, Bölgedeki talebe göre arsa durumu, arazi yapısı, ulaşım imkanları ile çevre alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihi itibariyle arsa biri metrekare değerinin 10.000-TL/ metrekare olabileceği tespit ve takdir edilmiştir.

 

Bu duruma göre

Taşınmazın zemin değeri =13.564,00 m2 x10.000,00,-TL/ m2…… =135.640.000,00-TL

Ana yapının değeri =10.520,000 m2 x 1.320,00-TL/ m2 x% 30 YIP… =9.720,480,00-TL

İnşa halindeki yapı değeri =67.510,00 m2 x 1.320,00- TL/ m2 x% 10=8.911.320,00-TL

İhata duvarı değeri=450 m x 1.50 m x 118,00.- TL/ m2 x %30 Yıp= 55.755,00-TL

Bekçi kulübesi bedel =6,00 m2 x 390,00 – TL / m2 x% 30 yıp………..=1.638,00- TL

Ağaçların bedeli……………………………………………………………=5.974,00. TL

TOPLAM………………….. = 154.335.167,00.- TL

 

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığından gelen imar durumuna göre

Emsal:3 H:serbest yapı yaklaşma mesafelerinin parselin batısından 15m diğer yönlerden 10molduğu sosyal ve idare tesis alanı kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.

 

Kıymeti : 154.335.167,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlar kaydında bulunan “Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2008 tarih ve 3794 sayılı yazıları ile satışı talep edilen taşınmazlar ile ilgili olarak kamu yararı ve ülke güvenliği açısından, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri yasaklanmıştır.” şerhi bulunmaktadır.

1. Satış Günü : 27/09/2017 günü 14:00 – 14:10 arası

2. Satış Günü : 25/10/2017 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri :3 Nolu Mezat Salonu – Adalet Sarayı Otoparkı – Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50’sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

,