2b başvuru süresi uzatıldı mı?

2b-basvuru-suresi-uzatildi-mi

2b arazilerinin satışı ve ödemelerini aksatanlar için alınan kararlara göre süreler uzatılabiliyor. Peki 2016 2b başvuru süresi uzatıldı mı? diyorsanız işte 2b başvuru süresi 2016…

2b başvuru süresi uzatıldı mı?
7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Kanunda hazine arazileri ile ilgili değişikliklere de yer verildi .

Buna göre 2016 2b başvuru süresi uzatıldı mı? diyorsanız işte 2b başvuru süresi 2016…

,“07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ek 4’ncü madde eklenerek; 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilen ve kullanıcıları adına kadastro tespiti yapılan taşınmazların kullanıcıları olduğu halde satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona erecektir” denildi.

Ayrıca, aynı kanun ile 2012 yılı itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan (o tarihte köy olan), kamu hizmetine ayrılmamış ve bu amaçla kullanılmayan, kurumlar tarafından hazırlanan planlarda tarımsal amaca ayrılan, deniz kıyı çizgisinden 5 bin metre uzaklıkta olan, göl kıyı çizgisinden 500 metre uzaklıkta olan, içme suyu koruma havzasının dışında olan, kadastrosu yapılmış olan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan tarım arazilerini; 31 Aralık 2011 tarihinden önce en az üç yıl kullanmış olan ve halen de tarımsal amaçlı olarak kullanıyor olan Kullanıcılar, Kiracılar, Hissedarların bu arazileri doğrudan satın alma süresi 7 Eylül 2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile uzatıldığı belirtildi.

2/B kullanıcılarından satın alma başvurusunu yapmayanlarla yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin 7 Mart 2017 tarihine kadar Serik Mal Müdürlüğü’ne müracaat ederek yasal haklarından yararlanabilecek.

2b arazileri başvuru için gerekli belgeler!
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com