2B arazileri başvuru süresi 7 Mart’ta sona eriyor!

 

Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, 2B arazileriyle ilgili bilgi verdi. 2/B olarak tanımlanan arazilerin vatandaşlara satışı ile ilgili uygulamaların daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi için başvuru süresi 6 ay uzatılmıştı. Süre 7 Mart 2017 günü sona eriyor.

 

2/B taşınmazlarıyla ile ilgili bilgi veren Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, “‘07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı Kanun ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanuna “Geçici Madde 4” eklenerek, bu maddenin yürürlüğe girdiği 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle, bu kanun kapsamındaki 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusu yapmayanlara, 6 ay başvuru süresi, yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere, taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere, 6 ay ödeme süresi verilmiş olup, bu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona erecektir” dedi.

 

Kurt, “Daha önce satın alma başvurusu yapmayanların satış bedelleri, 6292 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen 3 aylık sürenin bittiği günden başlayıp, 6745 sayılı Kanuna göre ödeme yapmak amacıyla İdareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için (her ay) tüketici fiyat endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanacak olup, erken ödeme yapanlar, tüketici fiyat endeksi aylık değişim oranları artışından daha az etkileneceklerdir. 7 Eylül 2016 tarihinden önce satın almaktan vazgeçtiğini belirten dilekçe ile veya varsa ödemiş olduğu başvuru bedelini iade alarak başvurusunu geri alan kişiler de (varsa kanuni mirasçıları yada akdi halefleri de) 6745 sayılı Kanundan yararlanarak tekrar başvuru yapabileceklerdir. 7 Eylül 2016 tarihinden önce taksitli satışı yapılmasına rağmen hak sahiplerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen/feshedilmesi gereken (ipotekli satışlarda ipoteğin paraya çevrilmesi gereken) kişiler de 6745 sayılı Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak; 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Eylül 2016 tarihinde satın alma başvuru ve ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmemiştir. Bu kapsamdaki hak sahiplerinin 7 Eylül 2016 tarihinden önceki başvuru ve ödeme sürelerine uymaları gerekmektedir.” diye konuştu.

 

7 Mart tarihinde sona erecek

Kula’da 6292 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kurt, “Vatandaşlarımız tarafından bilinen adıyla 2/B arazilerinin satışı ile ilgili olarak 2017 yılından önceki dönemde, orman vasfını yitirmesi nedeniyle kadastrosu tamamlanarak tapuda hazine adına tescil edilen ve hak sahiplerine satış işlemleri tamamlanan Bey, Çarıkmahmutlu, Encekler ve Evciler Mahallelerindeki hak sahiplerine 07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun ile 6292 sayılı Kanuna eklenen geçici 4. madde hükmü gereğince bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren(07/09/2016); Süresi içerisinde başvuruda bulunmayanlara 6 ay başvuru süresi, Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi, Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilmiş olup, bu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona ermektedir. Hak sahibi durumunda olan vatandaşlarımızın 7 Mart 2017 tarihine kadar kendilerine tanınmış olan bu imkandan faydalanmaları için Mal Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, İlçemiz Gökdere ve Söğütdere Mahallelerinde bulunan orman vasfını yitirmiş taşınmazların (2/B) hak sahipleri; Kadastro Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde askıya çıkılmış olup, ilanın kesinleşmesiyle belirlenen hak sahiplerine, kadastro tutanaklarının kesinleşme tarihinden itibaren 8 aylık süre içerisinde, Mal Müdürlüğümüze başvurmaları halinde satış işlemleri gerçekleştirilebilecektir” dedi.

 

2b arazisi nedir?

2b arazisindeki “2b”, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş hazine araziler, 2b arazisi olarak ifade ediliyor.

 

Vatan