2018 yılı emlak vergisi ne zaman ödenir?

Taşınmaz mal sahiplerinin yıllık olarak ödemeleri gereken vergileri arasında emlak vergisi de bulunuyor. Bir eve paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Vergi için ödenecek bedel, taşınmazın değeri üzerinden hesaplanıyor. Vergi büyükşehirde yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Normal yörede Büyükşehirde

Mesken Binde 1 Binde 2

İşyeri Binde 2 Binde 4

Arsa Binde 3 Binde 6

Arazi Binde 1 Binde 2

2018 yılı emlak vergisi ne zaman ödenir?

İki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapılıyor. İkinci taksitler ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor.

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmaz malın bağlı olduğu belediyenin tahsilat veznelerine yapılıyor. Ancak taşınmaz malların bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com