Kadastro işlemleri arasında olan aplikasyon, kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesi olarak biliniyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Bir başla deyişle aplikasyon, projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme işine deniyor. Aplikasyon için gerekli belgeler ile birlikte müracaatın yapılması ve harç bedellerinin de ödenmesi gerekiyor.

2018 yılında yapılacak aplikasyon işlemleri için tahsil edilecek harçlar belli oldu. Söz konusu bedeller taşınmazın yüzölçümüne göre değişkenlik gösteriyor.

2018 aplikasyon harçları!

Taşınmazın yüzölçümü;

1) 1 ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 170.00 TL
2) 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 255.50 TL
3) 3.001 ile 5.000 metrekare arasında olanlardan, 511.50 TL
4) 5.001 ile 10.000 metrekare arasında olanlardan, 681.00 TL
5) 10.001 ile 20.000 metrekare arasında olanlardan, 937.00 TL
6) 20.001 ile 50.000 metrekare arasında olanlardan, 1,223.00 TL
7) 50.001 ile 100.000 metrekare arasında olanlardan, 1,487.00 TL
8) 100.001 ile 200.000 metrekare arasında olanlardan, 1,704.00 TL 9) 200.001 ile 500.000 metrekare arasında olanlardan, 2,043.50 TL 10) 500.000 metrekareden büyük arazilerde, her 100.000 metrekare için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 139,50 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir 139.50 TL

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

 

Aplikasyon harcı 2017!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,