2b arazi başvuruları için yarın son gün!

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında sona ermesi beklenen ancak Hükümet tarafından uzatma kararı alınan 2B arazi başvuruları yarın sona eriyor. Hak sahipleri, 2B arazilerini almak için ilgili kurumlara müracaat edebiliyor.

2B arazisine nasıl başvurulur?

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvurulabiliyor. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor.

Nüfus cüzdanının fotokopisi,
Başvuru dilekçesi,
Başvuru bedeli makbuzu,
Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,
Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.

Aynı tarihte Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi de bir yıl süreyle uzatılması kararı alınmıştı.

26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler için 7 Eylül 2018 tarihine kadar müracaat edilebilecek.

Özge ÖZDEİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com