Yapı Kredi Koray GYO esas sözleşmesi yayınlandı!

Yapı Kredi Koray gyo

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Koray esas sözleşmesini yayınladı.
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan açıklama şöyle;

Esas Sözleşmemizin “Amaç Ve Konu” başlıklı 3. maddesi, “Sermaye Ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesi, “Portföyün İdaresi” başlıklı 9. maddesi, “Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması” başlıklı 11. maddesi,” Portföydeki Varlıkların Değerlemesi” başlıklı 12. maddesi, “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi Ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 15. maddesi, “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 16. maddesi, “Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil Ve Yönetimin Devri” başlıklı 18. maddesi, “Yönetim Kurulu Ve Komite Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 19. maddesi, “Genel Müdür Ve Müdürler” başlıklı 20. maddesi, “Yöneticilere İlişkin Yasaklar” başlıklı 21. maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 23. maddesi ve “Karın Tespiti Ve Dağıtımı” başlıklı 31. maddelerine ilişkin tadiller ile “Esas Sözleşme Değişikliği” başlıklı 36. maddenin Şirket esas sözleşmesine ilave edilmesine ilişkin değişiklik 30/03/2016 tarihinde tescil edilmiş olup,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 5 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

Dosya için tıklayınız