Yalova Altınova’da icradan satılık 3 gayrimenkul! 6.4 milyon TL’ye!

Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı köyünde bulunan 3 adet gayrimenkul 6 milyon 427 bin 604 TL bedel ile icradan satışa çıkıyor. gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 5 Haziran 2018 olarak açıklandı.

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :TAPU KAYDI :Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı köyü 1083 Parsel sayılı toplam 10.800,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliğinin tarla olduğu , üzerinde sökülüp taşınabilir sera olan taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.


MEVCUT DURUM YÖNÜNDEN :Taşınmaz Yalova -Altınova karayoluna bir parsel mesafede olup yolun kuzeyinde bulunmaktadır.Taşınmazın bir bölümü cam sera ile kaplı olup bir bölümü ise açık alan olup üzerinde herhangi bir tarımsal muhtesabat yoktur.Taşınmazın büyük bir bölümü cam seralarla kapatıldığından zemin düz olup eğim yoktur.Taşınmazın kuzey sınırından yol geçmektedir.Taşınmaz Altınova Belediyesinin hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Altınova su toplanma havzasında bulunduğundan dolayı yer altı suyundan yararlanarak sulama yapmak mümkündür.Bu nedenle sulu mutlak tarım arazisidir.

Kıymeti : 5.011.380,00 TL
1. Satış Günü : 05/06/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 03/07/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU – RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :TAPU KAYDI :Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı köyü 1094 nolu parsel 2.680,00 m2 yüzöülçümlü ana taşınmazın niteliği tarla olup ; tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır.

MEVCUT DURUMU YÖNÜNDEN :Taşınmaz 1083 nolu parselin güney yönünde devamı olup , parseller birlikte kullanılmaktadırlar ,aralarında ayırcı bir sınır yoktur,taşınmazın zemini tesviye edilmiş olup üretim sahası olraak kullanılmaktadır.Ayrıca taşınmazın üzerinde gölgeleme amaçlı dizayn edilmiş portatif konumda çelikten çelikten yapılmış sundurma tarzında çelik iskele mevcuttur.Toprak yapısı kumlu olup organik maddece zengin toprak derinliği yeterli düzeyde olup her türlü tarıma uygundur.Altınova Belediyesinin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanabilmektedir.Taşınmaz Yalova-İzmit karayoluna yakın olduğu, üzerinde kivi bahçesi bulunduğu önünden toprak yol geçtiği , etrafında meyve-sebze işleme tesis ve depolarının olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 1.024.698,00 TL
1. Satış Günü : 05/06/2018 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 03/07/2018 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU – RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI : Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı Köyü 1073 Parsel , toplam 1.280,00 M2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliğinin tarla olup , taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

MEVCUT DURUM YÖNÜNDEN :Taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal muhtesabatın olmadığı , boş konumda olduğu güney kuzey yönünde %8 -10 eğimli olduğu , yol amaçlı kullanıldığı görülmüştür.Çevre parsellerle ayırıcı bir sınırı yoktur.Toprak yapısı killi -çakıllıdır.Erozyon sorunu yoktur.Altınova Belediyesinin tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaz Altınova su toplanma havzasında bulunduğundan dolayı yer altı suyundan yararlananak sulama yapmak mükkündür.Bu nedenle taşınmaz sulu mutlak tarım arazisidir.Toprak alüvyal yapılı kıllı-kumlu-tınlıdır ve organik maddece zengindir.Toprak orta bünyeli ve geçirgendir, erozyon sorunu yoktur.Taşınmaz Yalova-İzmit karayoluna yaklaşık 200 m olup her zaman ulaşımı mümkündür.

Kıymeti : 391.526,40 TL
1. Satış Günü : 05/06/2018 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü : 03/07/2018 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU – RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.
6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9.Maddesinin ” İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. ” amir hükmü gereğince “İhale Teminat Bedeli” dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank YalovaŞubesi “Emanet Kasa Hesabı”na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir.” Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir”
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2609 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2018

, ,