Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükellefleri için hangi ay, hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini, başlangıç ve bitiş günlerini açıklıyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, kira gelir vergisi ile değer artış kazancı vergisinin ilk taksitleri 1 Mart yani bugün itibariyle başlıyor. Aynı zamanda kira gelir vergisi ile değer artış kazancı için 1 – 26 Mart tarihleri arasında beyannamelerin de verilmesi gerekiyor.

2018 Mart ayı vergileri

İlk Tarihartan sırada Son Tarih Konu

16/03/2018 26/03/2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16/03/2018 26/03/2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 09/03/2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/03/2018 23/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/03/2018 12/03/2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 26/03/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 26/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 26/03/2018 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 26/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/03/2018 26/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/03/2018 02/04/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/03/2018 02/04/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 02/04/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

01/03/2018 23/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem. com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje