Vergi takvimi Ekim 2017!

 

 

Hangi ay içerisinde hangi vergilerin ödenmesi gerektiği GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Bu takvime göre mükellefler, ödemek ile zorunlu olduğu verginin son ödeme gününü görebiliyor.

Açıklanan Ekim ayı vergi takvimine göre, taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu bir vergi bulunmuyor.

2017 Ekim ayında ödencek vergiler 
01/09/2017 02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2017 02/10/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/09/2017 02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/2017 02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2017 10/10/2017 16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 10/10/2017 16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 23/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2017 23/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2017 23/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2017 23/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2017 24/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2017 24/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/10/2017 24/10/2017 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/10/2017 25/10/2017 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2017 26/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 31/10/2017 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/10/2017 31/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 31/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2017 31/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

Vergi takvimi Eylül 2017!

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com