Veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmezse ne olur?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmezse ne olur
Veraset ve intikal yolu ile sahip olunan gayrimenkuller için bir beyanname verilmesi gerekiyor.Peki veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmezse ne olur? diyorsanız işte yanıtı…

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi halinde ödenmesi gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenebiliyor.

Buna göre, 2015 yılına ait veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ödemeleri 30 Kasım 2015 tarihine kadar devam ediyor.

Veraset ve intikal yolu ile sahip olunan gayrimenkuller için bir beyanname verilmesi gerekiyor.Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde verilir,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden dört ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde,
-Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden bir ay içinde, veriliyor.Peki veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmezse ne olur? diyorsanız işte yanıtı…

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanunen öngörülen süreden sonra verilmesi nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanıyor. Bu cezalar her bir mirasçı için ayrı ayrı kesiliyor.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi boş formu!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com