Veraset ve intikal vergisi beyannamesi süresi!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi süresi

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen veraset ve intikal vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. İşte veraset ve intikal vergisi beyannamesi süresi…

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin kapsamına dahil ediliyor.

Vergi ödemesinden önce vergi dairesine belli bir süre içerisinde beyanname verilmesi gerekiyor. Peki veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi nedir? diyorsanız işte yanıtı…

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

*Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

*Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;

*Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine beyanneme vermesi gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeme cezası 2015!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com