Veraset ve intikal vergisi 2.taksit son ödeme günü bugün!

veraset-ve-intikal-vergisi-2-taksit-son-odeme-gunu-bugun

 

 
Veraset ve intikal vergisi 2.taksit son ödeme günü bugün!
Miras vergisi olarakta bilinen veraset ve intikal vergisi, şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödeniyor.

Buna göre kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda oluyor.

Vergi ödemelerinden önce vergi dairesine beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset ve İntikal Vergisi;
a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.

1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde

İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. 2016 yılı veraset ve intikal vergisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapılmıştı .

Verginin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında içerisinde yapılıyor. Bugun sona erecek veraset ve intikal vergisi için mükelleflerin mesai bitimine kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor.
Veraset ve intikal vergisi yükümlüsü!
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com