Veraset ilamı, bir kimsenin ölümü halinde yakınlarına miras bıraktığı takdirde, yasal olarak bu mirasın kimlere ne oranda kaldığını gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Veraset ilamı, mirasçılardan biri tarafından Sulh Hukuk Mahkemesi’den alınabiliyor. Veraset ilamı başvuru dilekçesini Sulh Hukuk Mahkemesi’ne teslim eden herkes, bu belgeyi temin edebiliyor.

Veraset ilamı için gereken belgeler:
* Ölüm belgesi,
* Nüfus Kayıt Örneği,
* Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.

Veraset ilamı; 01.10.2011 tarihinden itibaren sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de alınabiliyor.

Veraset ilamı dilekçe örneği 2018!

…. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı : Hasımsız
Dava : Veraset
Olaylar :

…………………………ili, ………………………. İlçesi, ……………hane, …………..cilt, …………..sahife nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) ………………………………………. ……./………/………. tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak …………………………………………………………(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) …………………………….. bırakmıştır.

Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki, sebepler: M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. …../……../2018

(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje