Velimeşe OSB’de icradan satılık fabrika! 20.7 milyon TL’ye!

 


Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi’nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 20 milyon 742 bin 553 TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

Arsa ve Yapıların İncelenmesi; Tekirdağ ili,Ergene ilçesi,Velimeşe Mahallesi,454 ada,14 parselde 29.785,00 m² yüzölçümlü arsa üzerined yer alan ana taşınmaz niteliği olarak “1 bodrum 1 zemin katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Arsası” olan taşınmaz üzerinde “Kent Fiesta tabelasıyla faaliyet gösteren fırın ve ocak üretimi üzerine işletilen fabrika bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Velimeşe OSB Velimeşe organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Velimeşe OSB Bölge Müdürlüğünün 21/12/2015 tarih ve 2015/1605 sayılı imar durumu yazısına istinaden TAKS: 0,55, EMSAL: 0,70, Hmax: Serbest ön bahçe mesafesi 24 mt, arka bahçe mesafesi 22 mt, yan bahçe mesafesi 22 mt, yan bahçe mesafesi 14 mt, yol mesafesi 24 mt yapılaşma koşuluna sahip organize sanayi bölgesi imarlı durumdadır. Taşınmaza ulaşım toprak yol ile sağlanmakta olup, elektrik, su imkanlarından yararlanabilen, çevresinde farikaların ve boş arsaların bulunduğu bir bölgede, İstanbul-Edirne çevre yoluna yaklaşık 150 m uzaklıkta, ilçe merkezine uzak bir konumda yer almaktadır.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Taşınmazda “ Sun Pazarlama Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi”nin tam hisseyle malik olduğu tespit edilmiş olup, dosyada yer alan kira sözleşmesine istinaden “Sun Pazarlama Elekt. Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti”nin “ dava konusu fabrikayı aylık 21.000,00 TL+ KDV bedelle 23/10/2014 tarihinden itabaren 10 yıl süreyle “Kent Dayanıklı Tüketim Mal. San. Tic. Ltd Şti” firmasına kiraya verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca taşınmazın tapu kaydında şerh bölümünde “2.520.000 TL” bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (10 yıllık kira sözleşmesi vardır. Aylık kira bedeli: 21.000,00 TL’dir. Yıllık kira bedeli 252.000,00 TL’dir.) ifadesi yer almaktadır.

Kıymeti : 20.742.553,05 TL
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) – Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi ÇORLU / TEKİRDAĞ

 

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/268 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/12/2017

 

,