Vasiyetname türleri nelerdir?

Vasiyetname türleri nelerdir

Bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı ‘irade beyanı’na vasiyetname adı veriliyor. Peki vasiyetname türleri nelerdir? İşte vasiyetname türleri…

Vasiyetname türleri nelerdir?
Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlem vasiyetnameyle yapılıyor.Peki vasiyetname türleri nelerdir? İşte vasiyetname türleri…

Vasiyetname, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor. Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenleniyor. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabiliyor.

El yazılı vasiyetname…
El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu oluyor.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabiliyor.

Sözlü vasiyet
Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabiliyor.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa aktarıyor ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yüklüyorr.

Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerli oluyor.

Noterde vasiyetname ücreti ne kadar?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com