Vasiyetname nerede düzenlenir?

Vasiyetname nerede düzenlenir

Vasiyetname, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor. Peki Vasiyetname nerede düzenlenir? Vasiyetname nerede yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

Vasiyetname nerede düzenlenir?
Vasiyet, resmi şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor. El yazılı vasiyetname: El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu oluyor.

Sözlü vasiyetname: Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabiliyor.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatıyor ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yüklüyor. Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerli oluyor.

Vasiyetnameyi hazırlayan kişi eğer irade yoksunu ise vasiyetname geçersiz oluyor. Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak kaydıyla yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebiliyor.Peki Vasiyetname nerede düzenlenir? Vasiyetname nerede yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

Resmi vasiyetname, yetkili kişilerin olması halinde evde de imzalanabiliyor ya da notere gidilerek de imzalanabiliyor.

Vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com