Vasiyetname hazırlamak için kaç yaş gerekir?

Vasiyetname hazırlamak icin kaç yaş gerekir

Vasiyetname, kişi vefat etmeden önce mal varlığının kimlere teslim edileceği belirlemesi ve yazıya dökmesine deniyor. Vasiyetname hazırlayanlarda bazı şartlar aranıyor. Peki Vasiyetname hazırlamak için kaç yaş gerekir? diyorsanız işte yanıtı…

Vasiyetname hazırlamak icin kaç yaş gerekir?
Bir kişinin vefatından sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemi vasiyet oluyor.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor.

Medeni Kanun gereğince; Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabiliyor.

Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildiriyor. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanıyor. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalıyor.

Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan ediyor.

Vasiyeti açmak içinse Vasiyeti yerine getirme görevlisine sulh hâkimi tarafından bu görev bildiriliyor; bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde kabul edilmediği sulh hâkimine bildirilmezse, görev kabul edilmiş sayılır.Vasiyeti yerine getirme görevlisi hizmetinin karşılığında uygun bir ücret isteyebiliyor.

Vasiyetname hazırlayanlarda bazı şartlar aranıyor. Peki Vasiyetname hazırlamak icin kaç yaş gerekir? diyorsanız işte yanıtı…
Vasiyetname hazırlayabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve en az 15 yaşını doldurmuş olmak kanunen gerekli görülüyor.

Vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com