Vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir?

vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir

Vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulun­an mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından iptal davası açılabiliyor. Peki vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir? diyorsanız işte yanıtı…

Vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir?
Bir kişinin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı ‘irade beyanı’na vasiyetname deniyor. Vasiyetnameler, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor.

Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenen belgeye deniyor. Resmî memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabiliyor.

Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildiriyor ve bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazıyor veya yazdırıyor ve okuması için mirasbırakana veriyor. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanıyor. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalıyor.

Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan ediliyor.

Resmi vasiyetname, yetkili kişilerin olması durumunda evde de imzalanabiliyor ya da notere gidilerek de imzalanabiliyor. Vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulu­an mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından iptal davası açılabiliyor. Peki vasiyetname hangi durumlarda iptal edilir? diyorsanız işte yanıtı…

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabiliyor:

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,

4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Noterde vasiyetname ücreti ne kadar?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com