Üsküdar’da icradan satılık gayrimenkul 15.6 milyon TL’ye!

Üsküdar’da Kısıklı Mahallesi’ndeki gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Taşınmazın muhammen bedel 15 milyon 635 bin 500 TL olarak açıklandı.

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi’nde yer alan gayrimenkul 15 milyon 635 bin 500 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 8 Mart 2018 olarak açıklandı.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 804 Ada, 52 Parsel, Kısıklı Mahallesi, Üsküdar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğümün 17.10.2017 tarih ve E.2292950 yevmiye sayılı tapu kaydı yazısında; Üsküdar İlçesi, Kısıklı mahallesi, 804 ada, 52 parselde bulunan 2.830,35 m2 “arsa nitelikli taşınmaz .İcra takibi konusu taşınmazın bulunduğu, Üsküdar İlçesi, Kısıklı mahallesi, Çamlıca Tepesi sokak üzerinde, 804 ada, 52 parsel bölgesi, plansız, kısmen kaçak genelde rekreasyon ve dinlenme alanlarının bulunduğu, İstanbul’un Çamlıca tepesi üzerinden seyrine yönelik park, restoran ve kafe gibi yerlerin olduğu bir bölgedir.Taşınmaz arsa üzerinde halen 2015 yılı sonunda Yasal izin alınarak yapılmış tek katlı 85,25 m2 lik tamamen ahşap görünümlü bir kafe, restoran yapısı vardır.

Bunun dışındaki bölgelerde ise, arka giriş bölgesinde açık otopark alanı ve yardımcı seyyar küçük binalar vardır. Halen burayı Supra Çamlıca adı altında işleten kiracı firma tarafından temin edilip, yapıldığı ifade edilen, yardımcı seyyar saç konteyner şeklindeki (dışı ahşap giydirilmiş) WC, mutfak v.s binaları bulunmaktadır. Arsanın ön Boğaziçi ve köprü manzaralı kısmı ise 3 kademede tesviye edilmiş vaziyette yazlık açık alanlar olarak kullanılmaktadır.Ana bina çevresinde yaklaşık 400m2 lik bir kısım alanın da zemini ahşap tahta döşenerek, kaplanmış ve açık yazlık alan olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz mevcut hali ile tüm Belediye ve diğer alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz arsanın ulaşımı genel olarak Kısıklı mey dam üzerinden olup, bu noktaya mesafesi 1000 m, Altunizade çevre yolu kavşağına mesafesi 21 m dir. Yakınında İstanbul Çamlıca TV kulesi vardır.İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesinin 2017/776 Es. sayılı dosyasının içerisinde bulunan İstanbul Valiliği, Üsküdar ilçesi Kadastro Müdürlüğünce, 17.10.2017 tarih ve E.2294687 sayılı yazısı ekinde, söz konusu taşınmaz için verilen 1/1000 Ölçekli Harita (Plan) örneği çapın mahallindeki fiili durumla uyumlu olduğu, yapılan inceleme sonucunda, söz konusu taşınmazın Çamlıca Tepesi sokağa cepheli yamuk şeklinde bir arsa olduğu görülmüştür.Arsa üzerindeki 4,5Om tavan yüksekliği olan tek katlı oturum alanlı 85,25m2 ahşap giydirilmiş binaya 18.11.2015 tarih ve cilt/sayfa 11/18 no.lu Yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Kıymeti : 15.635.500,00 TL
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 09/04/2018 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Mezat Salonu

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/776 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2018

, ,