Türkiye’de Ruslar ağırlıkla inşaat ve gayrimenkul şirketi kuruyor!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Türkiye'de Ruslar ağırlıkla inşaat ve gayrimenkul şirketi kuruyor!

Rus şirket girişi sürüyor Uçak krizi sonrası Türk şirketleri Rusya’da sıkıntı yaşarken Rus şirketleri Türkiye’ye girişe devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında Rusya sermayeli 24 yeni şirket kuruldu.

Yarısına yakını uçak krizi sonrası olmak üzere son 8 ayda kurulan Rus sermayeli şirket sayısı 96’ya ulaştı. Türkiye’de halen bin 971 Rusya sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.


Rusya uçağının düşürülmesi sonrasında iki ülke ilişkilerinin gerginleşmesi ve Rusya’nın ekonomik yaptırımları gibi gelişmeler, Rus şirketlerinin Türkiye’ye ilgisini kesmedi.
Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın ük iki ayında Rusya sermayeli 24 yeni şirket kuruldu. 30 Haziran 2015 ile 29 Şubat 2016 arasında kurulan yeni şirket sayısı ise 90’ı geçti.
Bilindiği gibi iki ülke arasındaki kriz 2015’in Kasım ayında patlak vermişti. Buna göre kriz sonrası dönemde de onlarca yeni şirket kuruldu.

Ekonomi Bakanlığı’nın “Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri” içinde yer alan “Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalar” tablosu, Rusya – Türkiye ekonomik ilişkilerinde şirketlerin eğüimlerini yansıtıyor. Başta müteahhitlik olmak üzere Türk şirketlerin Rusya’daki faaliyetleri daha çok gündeme geliyor ancak bu işin sadece bir tarafı. Rus şirketlerin de Türkiye’de geniş bir faaliyet alanı var. Hemen hemen bütün sektörlerde Rusya Federasyonu’ndan şirketler var. Dikkat çeken rakam şu: Türkiye’de 30 Haziran 2015 itibariyle bin 881 Rus şirketi faaliyet gösteriyordu. Bakanlığın 6 ayda bir güncellediği şirket listesinde, 31 Aralık 2015 itibariyle Rus şirketi sayısı 1947. Bakanlıktan alınan bilgüere göre Şubat 2016 sonu itibariyle ise 1.971! Bir kısmı kriz sonrası olmak üzere 2015’in ikinci altı ayında 66 yeni şirket kurulmuş. Faaliyetini durduran 6 şirket dikkate alındığında ise yeni kurulan şirket sayısının 72 olduğu görülüyor.

Rus şirketlerin Türkiye’ye girişi, krizin zirve yaptığı 2016 yüı başından sonra da devam etmiş. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu yüın ilk iki ayında da 24 yeni şirket kurulAğırlıkla inşaat, gayrimenkul turizm ve turizmde faaliyet var

BÜYÜK KISMI TURİZM ŞİRKET
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların ülkelere göre dağılımında Haziran 2015 verisi, Rusya’nın, binden fazla şirketi bulunan 11 ülke içinde 6. sırada olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de, ABD’li, Fransız ve İtalyan sermayelilerden çok daha fazla sayıda Rus şirketi, Rus ortaklı şirket var. Rus şirketler yabancı şirketler toplamın yüzde 4.3’ünü oluşturuyor.

Rus şirketlerin dünyaya açılma, Türkiye’de de faaliyet gösterme dönemi 1990 sonrası başladı. Türk şirketlerin de Rusya’yı büyük bir pazar olarak keşfettikleri son 25 yıl, aslında kısa bir dönem olmasına karşın iki ülke ekonomik ilişkileri bu dönemde büyük mesafe aldı. Ruslar, 25 yıl içinde, Türkiye’de 70 – 80 yıldır, hatta yüzyıllardır faaliyeti, ticareti, yatırımı olan Fransa, ABD, İtalya gibi ülkelerden du. Böylece Haziran 2015 sonrası kurulan toplam şirket sayısı da (çıkanlar sayısı dikkate alındığında) 96’yı bulmuş durumda.

Sadece 6 şirket çıkmış gözüküyor
Bakanlığın listelerine göre, Haziran 2015’te faaliyet gösteren, ancak 31 Aralık 2015 itibariyle faal gözükmeyen şirket sayısı 6. Bir başka ifadeyle 6 şirketin faaliyeti durmuş. Bunların gerginlik kaynaklı çıkış mı olduğu, yoksa ticari gerekçelerle mi faaliyetlerine son verdikleri bilinmiyor. Ancak sadece 6 şirketin kapanmış olması bile başlı başına önemli bir veri: Rus şirketleri, krizden sonra dikkat çekici bir çıkış eğilimi göstermemişler! Bizim tespitlerimize göre çıkan şirketler şunlar: Al Sem Grup, Al Şark Gayrimenkul, Cennet Marine, CW-TR Bilgisayar, Export San Marino ve Polikim.

Ağırlıkla inşaat, gayrimenkul ve turizmde faaliyet var
20’den daha fazla sayıda şirketi kurdular, ticarette de öne geçtiler. 1954 -1999 yılları arasındaki 45 yılda, satın alma, kuruluş, iştirak gibi çeşitli şekillerde 138 Rus şirketi faaliyete geçmiş.  izleyen dönemde ise sadece bir yılda kurulan şirket sayısının 100’ü geçtiği görülüyor. Sadece 2005 yılında 127 şirket kurulmuş. Türkiye’de kurulu Rus şirketlerinin 472’si (acente, otel lokanta ve hizmet) turizm alanında faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönem, Rus turist sayısındaki düşüşe bağlı olarak bu şirketlerin sıkıntı yaşamaları muhtemel.

Yıl bazında düşüş var
Haziran 2015’ten sonra 90’dan fazla şirket kurulmuş olmakla birlikte yıl bazında kurulan şirket sayısında azalma var. Bakanlık yetlçilileri, “Rusya’dan Türkiye’ye doğrudan yat Amla para girişi yok. Mutat sermaye girişleri devam ediyor. 2014 yüında 163 yeni kurulmuş firma varken 2015 yılı için bu rakam 129’a düşmüş. Dolayısıyla yü bazında yeni kurulan firma sayısında azalma var. Ancak şirket kuruluşlarının devam ettiği görülüyor. 30 Haziran 2015- 29 Şubat 2016 arasında 90’dan fazla şirket kurulmuş. Bu şirketlerin büyük kısmının Ltd olduğu düşünülüyor. Yeni kurulan şirketlerin pek çoğu şahıs şirketi olabüir” dedi. Bu ilgi, kuruluşların görece hız kesse de devam etmesi Rus şirketlerin Türkiye’de sıkıntı yaşamadıklarını da gösteriyor.

Dünya

, ,