Türk Kızılayı’ndan Bursa’da kat karşılığı inşaat ihalesi!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Bursa İli, Karacabey ilçesi, Tavşanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılıyor.

Firmaların ihale zarflarını en geç 27 Şubat 2018 günü saat 11:00’e kadar vermeleri gerekli olup, 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01 Mart 2018 günü saat 14:00’de açılacak.


BURSA KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 – Bursa İli, Karacabey ilçesi, Tavşanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² yüzölçümlü taşınmazın kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 – Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 36.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3 – İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından, “Odunluk Mah. Liman Cad. No: 17 Kızılay Plaza BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 27.02.2018 günü saat 11:00’e kadar “Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 – 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01.03.2018 günü saat 14:00’de “Bandırma Yolu 1. Km. Karacabey/BURSA” adresindeki Karacabey Ticaret Borsası toplantı salonunda açılacaktır.

6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

, ,