Toskana Orizzonte’de icradan satılık villa! 4.2 milyon TL’ye!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahalle/Köy, Sırtköy Çiftliği Mevkii’nde yer alan Toskana Orizzonte’deki villa icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihalesi 27 Mart 2018’de yapılacak.

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahalle/Köy, Sırtköy Çiftliği Mevkii’ndeki Toskana Orizzonte’de bulunan villa 4 milyon 250 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.


Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 236 Ada, 1 Parsel, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Sırtköy Çiftliği Mevkii, 154 Nolu Bağımsız Bölüm A- Adres ve Tapu Özellikleri: Satışa konu taşınmaz tapunun; İstanbul İli,Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç Köyü, 1.068.807,61 metrakare yüzölçümlü, 236 ada 1 parsel, “villa tipi konut, alışveriş merkezi, yönetim binası ve atık su arıtma tesisi” nitelikli ana taşınmazda kat irtifakı kurulu “villa” nitelikli 154 numaralı bağımsız bölümdür. Taşınmaz adres olarak Büyükçekmece İlçesi, KaraağaçMahallesi, Sırtköy Bulvarı üzerinde “Toskana VillaIarı” olarak adlandırılmış sitede “33JB” dış kapı numarasında yer almaktadır.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL
1. Satış Günü : 27/03/2018 günü 15:40 – 15:45 arası
2. Satış Günü : 24/04/2018 günü 15:40 – 15:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

 

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasındabulunan TR420001500158007290494645 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5204 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2018

, ,