TMSF’den Hazine’ye 30 milyon dolarlık ödeme!

tmsf

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 31 Mart’ta Hazine’ye 30 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi.

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, kuruluş 31 Mart 2016 tarihinde Hazine’ye 30 milyon dolarlık ödeme yaptı.

TMSF’nin Hazine’ye 2016 yılında yaptığı ödeme 61 milyon dolar olurken, bugüne kadar aktarılan toplam tutar ise 12 milyar 34 milyon dolara ulaştı.

TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
AA