TMO’dan Ankara ve Çanakkale’de satılık 3 gayrimenkul! 39.8 milyon TL’ye!

Çanakkale ve Ankara’da yer alan 3 gayrimenkul Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunuluyor. Söz konusu taşınmazların ihalesi 25 Nisan’da yapılacak…

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Çanakkale Kepez’deki hizmet binası, lojman, misafirhane, 4.500 ton kapasiteli yatay depoyu, Ankara’daki 5 katlı 8 daireli kargir apartman 3. kat 7 no.lu bağımsız bölüm ile 2. kat 6 no.lu bağımsız bölümü ihale ile satışa sunuyor.


Çanakkale’deki depo için toplam muhammen bedel 39 milyon TL, Ankara’daki bağımsız bölümler için ise toplam muhammen bedel 835 bin TL olarak belirlendi.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 – Taşınmaz için tespit edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

2 – Söz konusu taşınmazın satış ihalesi yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte “Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi”ne göre yapılacaktır.

3 – Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saatten en geç yarım saat öncesine kadar TMO
Genel Müdürlüğü Gelen Evrak bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

4 – İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden (Tel: 0312 416 33 51) temin edilebilir.

5 – Teklif isteme dosya bedeli 200,00 TL (İkiyüz TL) dir.

6 – Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

7 – TMO 2886 sayılı İhale Kanunu’na tabi olmayıp, gayrimenkulün satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

, ,