TMO Ankara’da 2 gayrimenkul 9.1 milyon TL’ye satılıyor!


TMO Aksaray Şube Müdürlüğü, Ankara Evren ve Şereflikoçhisar’da yer alan 2 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İhalesi 9 Nisan’da yapılacak gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 9 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

TMO Aksaray Şube Müdürlüğü tarafından Ankara’nın Evren İlçesi’ne bağlı Çıkınağıl Mahallesi’nde yer alan tarla ile Ankara’nın Şereflikoçhisar İlçesi’ne bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki resmi kurum alanı imarlı gayrimenkulü ihale ile satıyor.

Çıkınağıl’daki arsa üzerinde 60 tonluk elektronik kantar, kantar binası, pnömatik sonda, alım binası bulunuyor.


 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden:

1 – İhale; Meydan Mah. 8/Cumhuriyet Bulvarı No: 96 adresinde TMO Aksaray Şube Müdürlüğü Hizmet Binasında Yapılacaktır.

2 – İhale 09/04/2018 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

4 – İhale TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. İhale kapalı teklif verenler arasında açık artırma yapılarak açık
artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibi ile pazarlık yapılmak suretiyle olacaktır.

5 – İhaleye ilişkin şartname alınması zorunlu olup şartname bedeli KDV dahil 100.00 TL’dir.

6 – İhale kısmi teklife açıktır.

7 – Taşınmaz için tespit edilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

8 – Posta, telgraf, faks vb. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar TMO Aksaray Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş olacaktır.

9 – Satışa sunulan taşınmaz KDV’den muaftır. Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

10 – İhale ile ilgili detaylı bilgi Şubemizdeki ihale dosyasında mevcut olup şartname mesai saatleri dahilinde isteklilerin görüşüne açıktır.

11 – TMO 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

, ,