Tekirdağ Gorky Hotel icradan satılıyor! 5.2 milyon TL’ye!

Tekirdağ Gorky Hotel icradan satışa sunuluyor. Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, Sazlıdere Mevkii’nde bulunan otel için 5 milyon 244 bin 118 TL isteniyor.

Özellikleri : Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, Sazlıdere Mevkii, 1417ada/12 parsel , 1.366,79 metrekare yüzölçümlü ana taşınmazda, bir bodrum, bir zemin, dört normal katlı hotel ve arsası adres olarak; Tekirdağ ili , Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesi Hüseyin Arıtepe Sokak No:1 de (GORKY HOTEL) yer almaktadır.


Taşınmaz Altınova mahallesinin girişindedir. Parsel yol ile deniz arasındadır. Denize sıfır konumludur. Parsel üzerinde bodrum+zemin+4 normal kat+ çatı katından oluşan otel binası mevcuttur.GORKY HOTEL olarak isimlendirilmiştir. Deniz tarafında denize sıfır konumlu 350 kişilik restoranı mevcuttur. Otel ve restoran faal haldedir.Parselin alt yapı hizmetleri tamamlanmış olup her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaza toplu ve özel araçlarla ulaşımı çok kolaydır. Yakın mesafelerde okul, park, liman, tren istasyonu, gibi sosyal donatı alanları mevcuttur. Etrafında yapılaşma vardır. Taşınmazın arsası çok kıymetli bir mevkidedir.İş merkezi alanında, köşe başı konumlu olup denize sıfır konumdadır. Serbest piyasa rayiçlerine göre bu mevkideki arsa m² fiyatları 960,00TL civarındadır. Arsa ( ÖA1) 1. Derece önlemli alandadır. Taşınmazın bulunduğu Parsel üzerinde bodrum+zemin+4 normal kat +çatı katından oluşan otel binası mevcuttur. Otelde toplam 60 oda faal haldedir. Otelin çatı katında12 adet oda mevcut olup bunların 3 tanesi süit odadır. Süit odaların iki adedinde sauna mevcuttur. Bu odalar henüz faal halde değildir.Ancak bu odalar %95 oranında bitmiş durumdadır. Yatak ve mobilyalar düzenlemektedir. Otel binasının yaklaşık olarak%20 yıpranması mevcuttur.

 

Kıymeti : 5.244.118,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/04/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: Köprübaşı Mevkii, Adliye Ek Hizmet Binası 2. İcra Dairesi Süleymanpaşa/Tekirdağ

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/62 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

, ,