Tapuda neler yazar?

Tapuda neler yazar

Arazinin belirli bir kısmının veya üzerine inşa edilmiş olan bağımsız bölümün sahibini gösteren, tapu sicil müdürlüğüne verilmiş olan mühürlü ve imzalı resmi belge tapu oluyor. Peki Tapuda neler yazar? diyorsanız işte yanıtı…

Tapuda neler yazar?
Arazi, arsa gibi taşınmazların satışları tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapu dairesi tarafından istenen belgelerin eksiksiz olması gerekiyor. Tapu işlemleri rehberinde yer alan bilgilere göre, tapu müdürlüklerine başvurular; müdürlüğe giderek yapıldığı gibi, internet üzerinden online olarak da yapılabiliyor.

Tapu işlemlerin eksiksiz ve sorunsuz olarak gerçekleşebilmesi için tapu dairesi başvurusunda istenen belgelerin eksiksiz olması ve tapu harcının ödenmiş olması gerekiyor.

Peki Tapuda neler yazar? Tapu senedinde neler yazar? diyorsanız işte yanıtı…

Tapu senetleri 3 ana bölümde inceleniyor. Bu bölümler:

Üst Bölüm
Bağımsız Bölüm
Son Bölüm
1) Üst Bölüm (Ana Gayrimenkul)

Tapu belgesinin ilk bölümünde ana gayrimenkule ait bilgiler yer almaktadır. Mülkiyetin bulunduğu yer ve konum hakkında bilgi vermesi için ili, ilçesi, mahallesi, köyü, sokağı, mevkii bilgileri bulunmaktadır.

Bu kısımda pafta, ada, parsel numaralarını görüyoruz. Peki, bu numaralar ne ifade ediyor? Bu numaralar ile aslında taşınmazınız matematiksel anlamda özel bir isme sahip oluyor. Her gayrimenkule ait özel bir pafta, ada, parsel numaraları bulunmaktadır.

-Pafta numarası: Arazilerin teknik usuller doğrultusunda ölçülüp, belirlenmiş oranlarda küçültülerek haritaya çizilmesi ile belirli ölçekteki bu büyük haritalarda, plan veya modeli oluşturan her bir parçalardan birisidir.

-Ada numarası: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, göl, deniz gibi doğal ya da yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna denir. Ada numaraları 101’den başlamaktadır.

-Parsel numarası: Ülkemizdeki imar yasalarına göre sınırları belirlenmiş arazi alanlarıdır. Her ilin parsel numarası vardır.

Taşınmazın niteliği bölümünde ise mülkiyetin cinsinin ne olduğu ifade edilir. Örneğin; arsa tapusu, kat mülkiyeti tapusu, bina tapusu vb. gibi nitelik ifadeleri yazar.

-Yüz ölçümü: Taşınmazın kayıtlı olduğu parselin büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir.

-Sınırı: Taşınmazın bulunduğu parselin sınırlarını hakkında bilgi verir.

Üst bölümün sonunda tapunun kat mülkiyeti, kat irtifakı veya devre mülk mü olup olmadığına dair seçenekler vardır. Tapunun cinsine göre o seçeneklerden birisi seçilir.

Tapu belgesinde fotoğraf olması şart değildir. Çünkü müdürlük sisteminde zaten fotoğraf bulunmaktadır.

2) Bağımsız Bölüm

Ana gayrimenkule ait kısımların ayrı veya tek başına kullanılmaya müsait olan kısımlarına bağımsız bölüm denilmektedir. Bağımsız bölüme kapıcı odası ve sığınakları örnek verebiliriz. İstenirse ana yapının her katı bir bağımsız bölüm olarak tapu kütüğüne tescil edilebilir. Tapu eğer satış karşılığı alınmışsa satış bedeli ve niteliği bulunur. Örneğin iş yeri, dükkân, büro vb. gibi tanımlar ile yazılır.

-Arsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti oluşturulmuş binalarda, her bağımsız bölüme verilmiş payı ifade etmektedir.

-Blok Numarası: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan yerlerde parsel üzerinde birden fazla blok varsa o bloğun numarasıdır.

-Kat Numarası: Kat mülkiyeti ve ya kat irtifakı gibi yerlerde bağımsız bölümün kaçıncı katta olduğunu gösterir.

-Bağımsız Bölüm Numarası: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan yerlerde dairenin numarasını gösterir.

-Edinme Sebebi: Bağımsız bölümün sonunda yer alan bölümde tapunun sahibinin (malikin) adı ve soyadı yazmaktadır.

3) Son Bölüm

Tapu Geldisi: Tapunun nereden geldiği anlamına gelir. Tapunun geldisi tapu sicilinde daha önceleri yapılmış değişiklikler varsa, bu değişikliğe uğramadan önceki cilt, sahife, sıra ve tarih bilgileri yer alır.

-Sahife Numarası: İncelenen tapu kütüğünde gayrimenkulün kayıtlı olduğu sayfayı gösterir.

-Cilt Numarası: Sıra ve tarih de tapu kütüğünün özelliğini göstermektedir. Bu kısımlarla müdürlük ilgilenmektedir.

-Yevmiye, Cilt, Sahife Ve Sıra Numaraları: Bu kısımda tapu bilgilerinin tutulduğu kütük kayıtlarını ifade eder.

-Yevmiye Numarası: Yevmiye defterlerinden alınarak tapu kütüğünde yapılan işlemin yanında belirtilen numaraya denir.

-Tarih: kısmı düzenlenme tarihini ifade eder. Bu numaralar göre tapular kütüklere kaydedilir ve herhangi bir işlem durumunda arşivden kolaylıkla bulunur.

Tapu Gittisi: tapunun kimden kime gittiğini ifade eder. Gittisi kısmında yer alan cilt numarası, sahife, sıra ve tarih bulunur.

Tapuda yevmiye no ne demek?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com