Tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesi işlemine tapuda tevhit işlemi deniyor. Tapuda tevhit işlemi aynı kişiye ait birden fazla gayrimenkul için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabiliyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Tapuda tevhit işleminin gerçekleşebilmesi için birleştirilecek gayrimenkullerin üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması gerekiyor.

İki tapuyu birleştirme işlemleri için gerekli belgeler ile birlikte tapuya müracaat edilebiliyor. Tevhit için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor.

Tapu tevhit harcı 2018

1- Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden; binde 11,38,

2- İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38,

3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 4,55.

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje