Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


 

Bir taşınmaz malın mevcut durumunun değişmesi halinde, tapu üzerinde de bu değişikliğin yapılması için cins tashihi yapılıyor. Cins tashihi ile; bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürülüyor.


Bu işlem paftasında ve tapu sicilinde yapılıyor. Cins değişikliği olarakta bilinen cins tashihi ücreti yapısız iken yapılı hâle, yapılı iken yapısız hale getirme işlemlerine göre değişiyor.

Cins tashihi işlemi için öncelikle Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazı alınıyor. Gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu cins değişikli harcının da ödenmesi halinde cins değişikliği işlemi yapılabiliyor.

Tapu cins tashihi masrafı 2018!

Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri Taşınmazın yüzölçümü;

1- ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 279.50 TL

2- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 395.00 TL

3- 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 38.50 TL

4- Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

5- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

6- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

7- Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1,098.50 TL

8- Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 155.00 TL

9- Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 72.00 TL

10- Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

11- Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 72.00 TL

12- Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.
13- Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 72.00 TL

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,