Sultanbeyli’de icradan satılık arsa! 8.4 milyon TL’ye!

Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


 

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Gazi Mahallesi, Saliç Mevkii’nde bulunan gayrimenkul vasıflı taşınmaz icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon 486 bin TL olarak belirlendi.


İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Gazi mahallesi, Saliç mevkii, 6139 ada, 1 parsel sayılı, 11.315.42m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli parselin tamamı.

Taşınmazın vaziyet planında üç sokakların kesiştiği mahalde bulunduğu geometrik olarak üçgen şeklinde olup, topograflk arazi yapısı ise düz konumdadır. Arsa hâlihazırda üzerinde her hangi bir yapılaşma olmayıp boş durumdadır. Çevresinde yapılaşmalar olup, İmar durumunda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Arsanın bir kısmı park alanına bir kısmı ise yolda kaldığı bildirilmiştir. Arsanın zemini düzdür.

Kıymeti : 8.486.565,00 TL
1. Satış Günü : 09/05/2018 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 06/06/2018 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 – İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/839 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/03/2018

 

, ,