Taşınmaz malların yeni sahibi veya kiracısının abonelikleri üzerine alması gerekiyor. Bu aboneliklerin arasında su aboneliği de bulunuyor.

Taşınmaz mallarda kullanıcı adına düzenlenecek su abonelikleri için gerekli belgeler ile birlikte su dağıtım şirketine başvurulması gerekiyor. Müracaat için gerekli olan evraklar ve ödenmesi gereken ücret mesken ve işyerlerinde değişkenlik gösteriyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;

1. 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz,telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınana ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli,imzalı sureti.
2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 131,1 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 399,1 TL.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 – 26.07.2008 tarihleri arasında ise ;

1. Yapı Ruhsatı
2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 131,1 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 399,1 TL.

Yapım tarihi 26.07.2008’den sonra olan binalarda ;

1. Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi’nden alınan)
2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
3. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 131,1 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 399,1 TL.

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

İlgili Belediye’den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik – Doğalgaz – Telefon Sözleşme evraklarından biri
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Vergi Numarası
İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
Mukavele aşamasında 332,7 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.
Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 – 26.07.2008 tarihleri arasında ise;

Yapı Ruhsatı
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Vergi Numarası
İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
Mukavele aşamasında 332,7 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.
Yapım tarihi 26.07.2008’den sonra olan binalarda;

Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi’nden alınan)
TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Vergi Numarası
İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
Mukavele aşamasında 332,7 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, ,

Hemen Teslim 5 proje