Sözlü vasiyetnamenin şartları!

Sözlü vasiyetnamenin şartları

Vasiyetnameler, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak düzenlenebiliyor. Peki sözlü vasiyetname nasıl yapılır? Sözlü vasiyetnamenin şartları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı…

Sözlü vasiyetnamenin şartları!
Vasiyetname, sadece miras bırakanın iradesiyle açıklanıyor ve tamamlanıyor, tek taraflı hukuki bir işlem olarak biliniyor.Miras bırakan tasarrufta bulunabiliyor olan kısma ve saklı pay kurallarına uymak şartıyla, vasiyet yoluyla tasarruf edebiliyor.

Mirasbırakan kişi ancak bu yolla mirasçı atayabiliyor, mal bırakabiliyor, vakıf kurabiliyor, mirasın paylaşılmasına ilişkin talimat verebiliyor.

Medeni Kanun esaslarına göre, vasiyetname 3 şekilde düzenlenebiliyor. El yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak karşımıza çıkıyor. Peki sözlü vasiyetname nasıl yapılır? Sözlü vasiyetnamenin şartları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı…

Sözlü vasiyetnamede mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatıyor ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükleme hakkına sahip oluyor. Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okuryazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerli oluyor.

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kişi askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçiyor.

Vasiyetnameyi hazırlayan kişi eğer irade yoksunu ise vasiyetname geçersiz oluyor.

El yazısı ile yazılmış vasiyetname örneği!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com