Silivri Alibey’de icradan satılık arsa! 4.8 milyon TL’ye!


İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Koyundere Mevkii’nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 4 milyon 800 bin 753 TL isteniyor.

Halıhazır Durumu : Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Koyundere Mevkii, 84 ada, 7 parsel sayılı 10.668,34 metrekare miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmaz Silivri, Kavaklı-Ortaköy yolu üzerinde ve bu asfalt yola cepheli konumda bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak D-100 karayoluna 750mt., Silivri Merkeze ve TEM’e 5km. mesafededir. Yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller ve sanayi yapıları, dağınık bir şekilde konutlar bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır.

Kıymeti : 4.800.753,00 TL
1. Satış Günü : 10/04/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 09/05/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL


 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4498 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7-IKHTIYAR NABIYEV’e iik 127. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.05/02/2018

, ,