Şile Belediyesi’nden satılık 3 arsa 4.1 milyon TL’ye!

Mülkiyeti Şile Belediye Başkanlığı’na ait olan 3 arsa toplamda 4 milyon 180 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İşte ihale detayları…

Belediye mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi (Açık İhale Usulü) ile 21/09/2017 Perşembe günü satış ihalesi yapılacak.

 

İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı – Belediye Meclis Salonu

 

İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No:25 Şile / İSTANBUL

 

Şartname Bedeli : 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)

İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

 

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

GERÇEK KİŞİLER

a ) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b ) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d ) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e ) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f ) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.