Servet GYO Bağımsız Denetim Şirketi’ni yayınladı!

servet gyo

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yeni Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik oldu.
Servet GYO Açıklama:
Şirketimizin, 18.04.2016 tarih 08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimizin; 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2016 tarihli bilanço, gelir, özkaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2016 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2016 itibari ile bağımsız denetiminin “Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’ ne yaptırılmasının 2015 yılı Olağan Genel Kurul’unun onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.