Sakarya Akyazı’da 2 gayrimenkul 12.2 milyon TL’ye satılıyor!

Sakarya İli, Akyazı İlçesi’nde yer alan fabrika ve arsa vasıflı 2 adet gayrimenkul toplamda 12 milyon 277 bin 712 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 29 Mart 2018 olarak açıklandı.

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Akyazı İlçe, 102 Ada, 24 Parsel, Bediltahirbey, Mah. Taşınmaz Akyazı İlçesi, Bediltahirbey Mahallesi, Kurşunlukavak mevkii hudutlarında olup, 4.296,00m2 miktarlıdır. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Tapu kaydının beyan hanesinde “Bu parsel 5403 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz” şerhi bulunmaktadır. Geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Kenar uzunlukları 23,150,31 ve 151 metredir. Kadastral yolu bulunmayıp güneyinde tarlayı gölgede bırakacak boya gelmiş, gelişmiş kavaklık, kuzeyinde ormanımsı çalılık, doğu ve batısında mısır ekilmiş araziler bulunmaktadır. 3.sınıf tarım arazisi niteliğinde, toprak yapısı killi-tınlı ve derinliği ortalama 90 cm.civarında olup orta derin profillidir. Taşınmazda meyilin ortalama %0-1 dir. Arazi kullanım kabiliyeti vasatın üzerinde, sulama ve drenaj kanalı bulunmamaktadır. Kuş uçumu D-100 karayoluna 370 metre, TEM bağlantı yoluna 4,6 km. ilçe merkezine 10 km. şehir merkezine 13 km. mesafededir. Tarla vasıflı taşınmazın üzerindeki toplam ağaç bedeli 15.225,02-TL. olup, taşınmazın ağaçlarla birlikte toplam değeri 144.105,02-TL.dir.


Kıymeti : 144.105,02 TL
1. Satış Günü : 29/03/2018 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 26/04/2018 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : Akyazı İcra Müdürlüğü/Akyazı Adliyesi

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Akyazı İlçe, 102 Ada, 64 Parsel, Bediltahirbey Mah. Taşınmaz Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Bediltahirbey mahallesinde, Kurşunlukavak mevkiinde bulunan 30.546,89 m2 büyüklüğünde kargir boru fabrikası yemekhane, trafo binası iki katlı idare binası cami ve arsası niteliğinde tapuya kayıtlıdır. Dikdörtgen geometrik şekle sahip meğilsiz düz bir sanayi arsasıdır. Kadastral yolu mevcuttur. Her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, D-100 karayoluna cephesi olan TEM Bağlantı yoluna 3,5 km. mesafede Akyazı şehir merkezine 10,5 km. mesafededir. İçerisinde ortalama 30 yıllık 6 adet yapı bulunmaktadır.

Kıymeti : 12.133.607,68 TL
1. Satış Günü : 29/03/2018 günü 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü : 26/04/2018 günü 14:30 – 14:40 arası
Satış Yeri : Akyazı İcra Müdürlüğü/Akyazı Adliyesi

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini Akyazı İcra Dairesi T.Vakıflar Bankası Akyazı Şubesinde bulunanTR 3500015001 58007300575593 Iban numaralı hesabımıza gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarası, tüzel kişilerin ise tam ünvan veyavergi numarası ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank bankomat kartı olanların Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır.Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1.Maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/500 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/01/2018

,