Risk değerlendirmesi ekibinde bulunması gerekenler!

Risk değerlendirmesi ekibinde bulunması gerekenler

Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlarda ve işyerlerinde yapılması zorunlu tutulan risk değerlendirmesi için ekipler oluşturulabiliyor. İşte risk değerlendirmesi ekibinde bulunması gerekenler…

Risk değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan ve yapılması zorunlu tutulan bir uygulama olarak biliniyor. Bu uygulama sayesinde işyerlerinde ve apartmanlarda meydana gelen tehdit ve zararların en aza indirgenmesi; bir daha gerçekleşmemesi hedefleniyor.

İşyerleri için zorunlu bir uygulama olan risk değerlendirmesi çalışmaları, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları zorunlu tutulurken; kimi faaliyet ve kişiler bu uygulama dışında kalıyor.

Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlarda ve işyerlerinde yapılması zorunlu tutulan risk değerlendirmesi için ekipler oluşturulabiliyor.Peki risk değerlendirmesi ekibinde bulunması gerekenler kimlerdir? diyorsanız işte yanıtı…

Risk değerlendirme ekibi dahilinde; İşveren veya işveren vekili; İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri bulunuyor.

Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 –
(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Risk değerlendirme sürecinin aşamaları nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com