Ordu Altınordu’da satılık arsa! 5.2 milyon TL’ye!

Ordu İli Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi sahil mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul mahkeme kararı ile 5 milyon 241 bin 562 TL bedel ile satışa sunuluyor. Arsa için ilk ihale 26 Mart 2018’de yapılacak.

Özellikleri : Ordu İli Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi sahil mevkiinde kain tapunun ada 2787, parsel 23 numarasında kayıtlı 6.988,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapuda tarla vasfındadır.imar planı içerisinde yer alması nedeniyle arsa olarak değerlendirilmiştir. üzerinde ekonomik değerine etki eden herhangi bir yapı bulunmamaktadır.taşınmazın %41,8’lik kısmı yola, park alanına isabet etmektedir. 4.068,00m2’lik kısmı konut alanında yer almaktadır. taşınmazın konut alanı olarak ayrılan kısmı üzerinde tabanda %30 ayrık nizam 4 kat inşaat yapılabilmektedir. belediye hizmetlerinden yararlanmata ve alt yapısı tamdır.


Kıymeti :5.241.562,50 TL
1. Satış Günü : 26/03/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/02/2018

,