Mücavir alan nedir nasıl belirlenir?

mucavir-alan-nedir-nasil-belirlenir

3194 sayılı İmar Kanunu 5. Maddesi’nde mücavir alanının idaresi ile ilgili hususlar ele alınıyor. Peki Mücavir alan nedir nasıl belirlenir? diyorsanız işte yanıtı…

Mücavir alan nedir nasıl belirlenir?
3194 sayılı İmar Kanunu 5. Maddesinde mücavir alan ile ilgili tanımlamalara yer veriliyor. Peki Mücavir alan nedir nasıl belirlenir? diyorsanız işte yanıtı…

Mücavir alan, yakın komşu alanı anlamını taşıyor. Kanuna göre mücavir alan sınırı şu şekilde açıklanıyor:
“Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.”

Bir şehrin gelişmesi açısından gerekli görüldüğünde kullanılabilecek olan belediye sınırılarına komşu alan olarak da ifade edilen mücavir alanların sınırının, belediye sınırına bitişik olması gerekmiyor. Bu alan köyleri de ihtiva edebiliyor.

Belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlar olan mücavir alan sınırları, Belediye Meclisi ve İl İdare Kurulu kararına dayanarak vilayetler tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gönderiliyor.

Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkili oluyor.

Köyleri de kapsayabilecek bu alanın, ilgili belediye sınırına bitişik olması zorunluluğu bulunmuyor. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabi oluyor. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebiliyor.

Köy yerleşik alanı sınır tespiti!
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com