Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde miras vergisi ödenmesi gerekiyor.

Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar bu vergiyi ödemekle mükellef oluyor. Asıl adı veraset ve intikal vergisi olan bu vergi belli bir süre boyunca ödeniyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Miras vergisi ödeme zamanları 2018
Miras vergisi ödeme süresi Vergi borcu ise 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ilgili vergi dairesine ödenebiliyor. 2018 yılımiras vergisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.

1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde miras vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Miras vergisi tarifesi 2018!

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje